Latvijas augu aizsardzības
pētniecības centrs

Latvijas Lauksaimniecības universitāte