Par mums

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs (LAAPC)

ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes uzņēmums, kas specializējies augu aizsardzības līdzekļu izmēģinājumu veikšanā. Uzņēmums nozarē darbojas kopš 1913. gada un pirmais Latvijā saņēma labas pētījumu prakses (LPP) sertifikātu.

 • Veicam augu aizsardzības līdzekļu, mēslojuma un augu biostimulatoru izmēģinājumus produktu attīstībai, lietošanas rekomendāciju izstrādei, reģistrācijai un mārketinga aktivitātēm.
 • Veicam kaitīgo organismu monitoringu un ievācam to paraugus.
 • Sniedzam atbalstu izmēģinājumu pasūtītājiem augu aizsardzību reglamentējošajos jautājumos.
 • Esam elastīgi un piedāvājam risinājumus arī specializētiem, sarežģītiem un nestandarta projektiem augu aizsardzībā un augkopībā.

Bez izmēģinājumiem augu aizsardzības līdzekļi nevar nonākt tirgū un tikai sadarbībā ar Latvijas lauku saimniecībām mēs varam nodrošināt kvalitatīvus pētījumus augu aizsardzības līdzekļu attīstībai un reģistrācijai.

Vairāk nekā 100 gadu pieredze

Izmēģinājumi

Zinošu un pieredzējušu speciālistu komanda veic augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes, selektivitātes un pēcietekmes pārbaudes izmēģinājumus dažādu kultūraugu sējumos un stādījumos visā Latvijas teritorijā.

Produkti

Herbicīdi
Fungicīdi
Insekticīdi
Kodnes
Augšanas regulatori
Desikanti
Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi
Mēslojums un augu biostimulatori
Citi produkti
 • Limacīdi
 • Akaricīdi
 • Repelenti
 • Virsmas aktīvās vielas
 • Dezinfekcijas līdzekļi
 • Koku brūču aizsarglīdzekļi

Kultūraugi

Graudaugi
 • ziemas kvieši
 • vasaras kvieši
 • ziemas rudzi
 • ziemas tritikāle
 • vasaras tritikāle
 • ziemas mieži
 • vasaras mieži
 • auzas
Rapsis
 • ziemas rapsis
 • vasaras rapsis
Augļaugi
 • ābeles
 • zemenes
 • smiltsērkšķi
 • bumbieri
 • ķirši
 • plūmes
 • upenes
 • avenes
Dārzeņi
 • burkāni
 • sīpoli
 • kāposti
 • bietes
 • gurķi
 • salāti
Pākšaugi
 • zirņi
 • pupas
Kartupeļi
Kukurūza
Zālāji
 • ganības
 • pļavas
 • zālieni
Citi kultūraugi
 • meža audzes
 • dekoratīvie augi
 • siltumnīcu augi
 • nelauksaimnieciska rakstura platības
 • lini
 • papuve
 • rugaine

Ieskats vēsturē

2019.
SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"

Konsolidācijas rezultātā no uzņēmuma tiek nošķirta zinātnes funkcija un izveidota Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā struktūrvienība Augu aizsardzības zinātniskais institūts "Agrihorts".

SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" galvenā funkcija paliek augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes.

2010.
SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centru savā īpašumā pārņem Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Iestāde tiek pārvietota uz ēku Rīgā, Struktoru ielā 14a, kas ir uzņēmuma atrašanās vieta līdz šim brīdim.

2004.
VSIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”

Komercreģistrā tiek izdarīts ieraksts par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrāciju.

2006. gadā tiek saņemts pirmais  labas pētījumu prakses (LPP) sertifikāts.

1991.
Latvijas Valsts augu aizsardzības centrs

Pēc neatkarības atgūšanas iestāde atgriežas Latvijas valsts pakļautībā.

2000. gadā tiek sagatavoti Eiropas Savienības direktīvu prasībām atbilstoši Labas pētījumu prakses noteikumi Latvijā, lai izmēģinājumos iegūtie rezultāti būtu izmantojami visās Baltijas jūras reģiona valstīs.

1964.
VAAZPI Baltijas filiāle

Izmēģinājumi un pētījumi veikti vairākās bāzes saimniecībās visā Latvijas teritorijā: kolhozos Jelgavas, Bauskas, Preiļu, Rīgas rajonos un padomju saimniecībā Dobeles rajonā.

70. gados darbu institūtā uzsāk jauni, perspektīvi zinātnieki, kā Maija Eihe, Olga Treikale, Vitolds Tumans.

1948.
VAAZPI Baltijas Augu aizsardzības stacija

Iestādi iekļauj Vissavienības Augu aizsardzības zinātniski pētnieciskā institūta sistēmā.

1959. gadā iestāde pārceļas uz jaunuzcelto ēku Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, kur tā atrodas līdz 2011. gadam.

1940.
Latvijas PSR Zemkopības Tautas Komisariāta Lauksaimniecības departamenta Augu aizsardzības institūts

Kara un okupācijas laikā iestādes darbība sašaurinās, bet personāls turpina strādāt.

1944. gadā institūtā sāk strādāt botāniķis Alfrēds Rasiņš, kas savā darbības laikā izstrādāja nezāļu noteicējus un “Terminoloģisko vārdnīcu augu aizsardzībā” (1960.). 

1930.
Latvijas Augu aizsardzības institūts

Uzsāk starptautisku sadarbību ar citu valstu zinātniekiem, kas paver plašākas iespējas zinātniskajai darbībai.

1934. gadā tiek pabeigta laboratorijas ēkas un siltumnīcas celtniecība Rīgā, Lielvārdes ielā.

1923.
Augu aizsardzības institūts

Institūtam veidojas nodaļas dažādās Latvijas vietās. Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu pārbaudes kļūst par nozīmīgu iestādes darba daļu.

1926. gadā, Rīgā, tiek atvērts Augu aizsardzības muzejs.

1914.
Baltijas Bio-entomoloģiskā stacija

Pirmais pasūtījums no ķīmisku līdzekļu ražotāja.

1920. gadā uzsākta sadarbība ar Latvijas Univeristātes Lauksaimniecības fakultāti studentu apmācībā.

1922. gadā staciju pārvieto uz Rīgu, Baznīcas ielu 4a, lai to padarītu pieejamāku laiksaimniekiem visā valstī un veiktu iedzīvotāju informēšanu par kaitīgajiem organismiem.

1913.
Baltijas Kultūraugu kaitēkļu apkarošanas stacija

Cēsu rajonā, Priekuļos, darbu uzsāk pirmā augu aizsardzības zinātniski pētnieciskā iestāde Latvijā.

LAAPC
 
 

Sadarbības partneri